Macun Mahallesi 187.Cd. 127/B-1 Yenimahalle/Ankara
info@rizegross.com.tr
(0312) 397 17 70GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ GİMAT MERKEZ
GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ GİMAT MERKEZ

YEŞİL RİZE GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MAĞAZA İÇERİSİNDE VE DIŞINDA YER ALAN

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Mağazamız içerisinde, giriş/çıkış kapılarında, dış cephesinde, yemekhanede, kapalı/açık otoparklarda, güvenlik kulübesinde ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 60 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla mağazagüvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktave kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. 

Sözkonusukişiselveri, Kanunun 5. maddesinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıhukuki sebebine dayanarak otomatik yollaişlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yeşil Rize Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Macun Mahallesi 187. Cadde No: 127/B1-B2-B3 Yenimahalle/ANKARA adresine yazılı olarak veya veri sorumlusu olarak tarafımıza daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta üzerinden info@rizegross.com e-posta adresineiletebilirsiniz.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Not: Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...